ยินดีต้อนเข้าสู่เว็บไซต์ของ บริษัท วี.ไอ.พี.ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส ++ My Life Is Service Nothing Is Impossible
v.i.p.travel and service
โปรแกรมทัวร์เชียงราย 1วัน
ออกเดินทางทุกวัน รับจากที่พัก


 
รถเช่ารวมพนักงานขับเรื่องเล่า เรื่องรูปสารคดีแม่น้ำโขงรูปและข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย

อินค์ไซต์เชียงราย ทูเดย์
เชียงรายดอกไม้งาม ปี 2553-2554
แผนที่ เชียงราย
เชียงราย
ภูชี้ฟ้า
ดอยแม่สลอง
ดอยตุง
วัดร่องขุ่น
เชียงแสน
เชียงของ ต.ม ไทย-ลาว
แม่สาย ต.ม ไทย-พม่า
เรือแม่น้ำกก
พระธาตุดอยตุง
สามเหลี่ยมทองคำ
วนอุทยานหอฝิ่น
พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น
หมู่บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร
ถนนคนเดิน เชียงราย
วัดพระแก้ว เชียงราย
น้ำตกขุนกรณ์
ท่าขี้เหล็ก
ท่าตอน
ดอยผาตั้ง
พระขี่ม้าบิณฑบาตร
เกษตรที่สูงดอยผาหม่น
โครงการหลวงดอยอ่างขาง
ดอยช้าง
ดอยวาวี
ดอยกาดผี
พระธาตุเก้าจอม
หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว
เรือแม่น้ำโขง
แม่น้ำโขง

ข้อมูลคาสิโน คิงโรมัน
ข้อมูลคาสิโนพาราไดน์
โรงแรม ภูชี้ฟ้านิว
โรงแรม แม่สลอง วิลลา
โรงแรม ไดมอนปาร์ค อินค์


เอกสารขอบคุณ
เอกสารแสดงการขอบคุณสารปกครองสูงสุด


ขอขอบคุณ คณะสำนักงานศาลปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ให้โอกาสกับ
บริษัท VIP travel and service ได้บริการจัดนำเที่ยว เชียงใหม่และเชียงราย
ทางบริษัทหวังว่า คงจะได้มีโอกาสบริการทุกท่านอีกครั้ง

     โดยมีคณะทัวร์ดังนี้
คณะของเบลเยี่ยม
1. Mr. Robert Andersen
ประธานสภาแห่งรัฐ และภริยา
2. Mr. Yves Kreins
หัวหน้าคณะในสภาแห่งรัฐและเลขาธิการสมาคม
ศาลปกครองสูงสุดของประเทศในประชาคมยุโรป
3. Mr. Philippe Bouvier
เลขาธิการสภาแห่งรัฐ และภริยา

คณะของฝรั่งเศส
1. Mr. Patrick Frydman
Conseiller d'Etat และอดีตเลขาธิการสภาแห่งรัฐ
2. Mr. Frédéric Lenica
Maître des requêtes
3. Mrs. Chantal LÉVÊQUE
หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในสภาแห่งรัฐ
และเลขานุการสมาคมฯ
4. Mr. Victor FLORES
ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมฯ

คณะผู้แทนศาลปกครองไทย
1. คุณชาญชัย แสวงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
2. คุณณัฐธภา ตีระรัตน์
เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ระดับ7
3. คุณปริมล อุษาแสงจินดา
เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ระดับ3
 


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ

คณะทัวร์ เชียงราย 2วัน 1คืน 29-30 เมย 2555คุณพาและแฟน วันที่เชียงราย 19-20 พฤษภาคม 2554

 บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ

คุณพาและแฟน วันที่เชียงราย 19-20 พฤษภาคม 2554คุณพงเทพ และ ครอบครัว วันวานที่เชียงราย

 


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ

คุณพงเทพ และ ครอบครัว วันวานที่เชียงราย

07-10 พฤษจิกายน 2554รูปคณะทัวร์ คุณครู ทั้ง 50 ท่าน

 


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ

รูปคณะทัวร์ คุณครู ทั้ง 50 ท่าน

จากโรงเรียน มารดานิจจานุเคราะห์

ใน วันที่ 3-5 ตุลาคม 2554คุณป้อมและคุณใหญ

 


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ

รูปคณะทัวร์ คุณป้อมและคุณใหญ่ 17-18 กันยายน 2554
คุณป้อมและคุณใหญ่ บนเส้นทาง ความทรงจำ 2คืน 2วัน ที่เชียงรายคุณ พิมล และ เพื่อน

 


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ

คุณ พิมล และ เพื่อน เป็นอย่างมาก ที่ได้ให้โอกาศ
บริษัท V.I.P.travel and service เที่ยวชมเมืองเชียงราย
ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554คุณ ปัญญา และ ครอบครัว


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ

คุณ ปัญญา และ ครอบครัว เป็นอย่างมาก ที่ได้ให้โอกาศ
บริษัท V.I.P.travel and service เที่ยวชมเมืองเชียงราย
ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554

To V.I.P.travel and service VIPtraveL07.com
From: fscipyk (fscipyk)
Sent: Friday, July 22, 2011 7:38:06 AM
To: V.I.P.travel and service VIPtraveL07.com (viptravelandservice@hotmail.com)
เรียน วรวรรณ (เก๋) และน้องๆทีมงานทุกคน ของV.I.P.travel and service
ขอบคุณมากๆครับ ที่ต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี
และหวังว่าจะได้มีโอกาศไปใช้บริการอีกครั้ง
ปัญญา


คุณ ตุ็กตา และ เพื่อนๆ


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ

คุณ ตุ็กตา และ เพื่อนๆ เป็นอย่างมาก ที่ได้ให้โอกาศ
บริษัท V.I.P.travel and service เที่ยวชมเมืองเชียงรายคุณวินิตรา และ เพื่อน


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ

รูปคณะทัวร์ คุณวินิตรา และ เพื่อน วันวาน ที่เชียงราย 25-27 กุมภาพันธ์ 2554

บนเส้นทาง แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-ดอยตุง-ดอยแม่สลอง-ภูชี้ฟ้า
คุณสวัส คุณเทพ คุณอุไรวรรณ


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ

คุณสวัส คุณเทพ คุณอุไรวรรณ 22-24 กุมภาพันธ์ 2554

บนเส้นทาง เชียงราย-แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-ดอยตุง-ดอยแม่สลอง-ท่าตอน คุณนพวรรณ และ ครอบครัว


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ

คุณนพวรรณ และ ครอบครัว 20-22 กุมภาพันธ์ 2554

บนเส้นทาง เชียงราย-แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-ดอยตุง-ดอยแม่สลอง-ภูชี้ฟ้าคุณตาล และ คุณอุสา


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ

คุณตาล และ คุณอุสา 14-17 กุมภาพันธ์ 2554

บนเส้นทาง เชียงราย-แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-ดอยตุง-ดอยแม่สลอง-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง คณะทัวร์ คุณดวงกมล และ เพื่อนๆ


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ

คณะทัวร์ คุณดวงกมล และ เพื่อนๆ

บนเส้นทาง เชียงราย 3วัน 2คืน ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2554คุณธีรชัย และ ครอบครัว


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ

คุณธีรชัย และ ครอบครัว

บนเส้นทางเชียงราย 4วัน 3คืน ในวันที่ 31ม.ค-3ก.พ 2554 
บ้านดำ อ.ถวัลย์ ดัชนี-แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-ดอยตุง-ดอยแม่สลอง
-วัดร่องขุน-ดอยผาตั้ง-ภูชี้ฟ้าคณะคุณแมว และ ครอบครัว


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ
คณะทัวร์ คุณแมว 28-30 มกราคม 2554
บนเส้นทาง เชียงราย-พระขี่ม้าบินฑบาตร-แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-ดอยตุง-ดอยแม่สลอง

From: Kamolpak.S To: viptravelandservice@hotmail.com
Date: Mon, 31 Jan 2011 08:52:23 +0700
Subject: RE: แพคเกจทัวร์-เชียงราย 28-30 ม.ค. 2554
เรียนคุณเจมส์ โปรแกรมทัวร์และคุณเอ็ม บริการดี สนุกและประทับใจค่ะ
ขอบคุณมากๆ นะคะ
แมวรูปคณะทัวร์ คุณชูติรส และ ครอบครับ


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ

รูปคณะทัวร์ คุณชูติรส และ ครอบครับ วันวานที่เชียงราย 18-20 มกราคม 2554 คุณโอ๋ และ เพื่อนๆชาวคณะ ISS


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ
คุณโอ๋ และ เพื่อนๆชาวคณะ ISS วันที่ 15-16 มกราคม 2554
บนเส้นทาง เชียงราย 2วัน 1คืนพ.อ.อ ปรีชา และ ครอบครัว


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ

พ.อ.อ ปรีชา และ ครอบครัว เป็นอย่างสูง คุณสิริลักษณ์ และคุณพ่อ คุณแม


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ

คุณสิริลักษณ์ และคุณพ่อ คุณแม่ 10-12 มกราคม 2554

บนเส้นทางเชียงราย 3วัน 2คืนคุณเหล่งและครอบครัว


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ

วันที่ 7-9 มกราคม 2554

บนเส้นทาง เชียงรายราย 3วัน 2คืน คุณยงยุทธและครอบครัว


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ

คุณยงยุทธ และครอบครัว 30-2 มกราคม 2554


บนเส้นทางเชียงราย 3วัน 2คืน คุณหวา


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ

คณะทัวร์ คุณหวาและครอบครัว 29-4 มกราคม 2554


บนเส้นทาง บนเส้นทางเชียงราย-เชียงใหม่ คุณแป้งและคุณบอย


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณคุณแป้งและคุณบอย เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสบริษัทได้บริการจัดนำเที่ยว

บนเส้นทาง เชียงราย-ดอยตุง-แม่สาย-ภูสวรรค์-ดอยตุง-ดอยกาดผี-ดอยวาวี-ดอยช้างคุณเก๋และคุณนุ่น


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ คุณเก๋และคุณนุ่น เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสบริษัทได้บริการจัดนำเที่ยว
ใน วันที่ 17-19 ธันวาคม 2553
บนเส้นทาง เชียงราย-แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-ดอยตุง-ดอยแม่สลอง-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 
บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ คุณกุ่ยและครอบครัว เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสบริษัทได้บริการจัดนำเที่ยว
ใน วันที่ 13-16 ธันวาคม 2553
บนเส้นทาง เชียงราย-แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-ดอยตุง-ดอยแม่สลอง-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 
และทางบริษัทหวังว่าคงจะมีโอกาสบริการทุกท่านอีกนะครับคุณตุ๊ก และ EX-15


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ คุณตุ๊ก และ EX-15 เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสบริษัทได้บริการจัดนำเที่ยว
ใน วันที่ 3-6 ธันวาคม 2553 บนเส้นทาง เชียงราย-ดอยตุง-ดอยแม่สลอง-ดอยอ่างขาง และทางบริษัทหวังว่าคงจะมีโอกาสบริการทุกท่านอีกนะครับคุณรังษี และ ครอบครัว


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ คุณรังษี และ ครอบครัว เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสบริษัทได้บริการจัดนำเที่ยว
ใน วันที่ 21-22 พฤษจิกายน 2553
บนเส้นทาง เชียงราย-บ้านดำ อ.ถวัลย์ ดัชนี-แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-ดอยตุง-ดอยแม่สลอง-ท่าตอน-สวนส้มธนาธร-หมู่บ้านกระเหรียงคอยาว
และทางบริษัทหวังว่าคงจะมีโอกาสบริการทุกท่านอีกนะครับคุณนงนุช และ ครอบครัว


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ คุณนงนุช และ ครอบครัว เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสบริษัทได้บริการจัดนำเที่ยว
ใน วันที่ 18-20 พฤษจิกายน 2553
บนเส้นทาง เชียงราย-แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-ดอยตุง-ดอยแม่สลอง-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 
และทางบริษัทหวังว่าคงจะมีโอกาสบริการทุกท่านอีกนะครับคุณวิเชียน และ ครอบครัว


บริษัท VIP travel and service ขอขอบ คุณวิเชียน และ ครอบครัว เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสบริษัทได้บริการจัดนำเที่ยว
ใน วันที่ 23-25- ตุลาคม 2553
บนเส้นทาง เชียงราย-แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-ดอยตุง-ดอยแม่สลอง-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง 
และทางบริษัทหวังว่าคงจะมีโอกาสบริการทุกท่านอีกนะครับคุณโจ และ เพื่อนๆ


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ คุณโจ และ เพื่อนๆ เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสบริษัทได้บริการจัดนำเที่ยว
ใน วันที่ 27-20 ตุลาคม 2553
บนเส้นทาง เชียงราย-แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-ดอยตุง-ดอยแม่สลอง-ภูชี้ฟ้า-เชียงใหม่
และทางบริษัทหวังว่าคงจะมีโอกาสบริการทุกท่านอีกนะครับ
From: joelayan_skt2010@hotmail.com
To: viptravelandservice@hotmail.com
Subject: การให้บริการ dRE: ยืนยันการจองรถตู้ครับผม
Date: Thu, 28 Oct 2010 23:33:16 +0700
.ExternalClass .ecxhmmessage P {padding:0px;} .ExternalClass body.ecxhmmessage
{font-size:10pt;font-family:Tahoma;} คุณเจมส์
            ขอขอบพระคุณ บริษัท VIP มากเลยนะครับผม
ผ่านมาแล้ว 2 วันที่โจได้ไปทริปกับ VIP โดยเฉพาะคนนำเที่ยว(คนขับรถ)
ให้บริการดีมากเลยนะ เป็นที่น่าประทับใจมาก ขอขอบพระคุณจากใจจริง
ที่ให้บริการโดยดีตลอดมา และฝากคำชมสำหรับคนนำเที่ยวด้วยนะ
ว่าโจและผู้เดินทางทุกคนขอขอบคุณ  ทางทีมขอโจก็ขอให้ทาง VIP
มีทริปอย่างนี้อยู่ต่อไป  ขอบพระคุณครับผม เดี่ยวหลังจบทริป ทักทายกันใหม่ต่ออีก
ขอบพระคุณครับผม
และอย่าลืมฝากคำชมให้คนนำเที่ยวด้วยนะครับผม
 โจภูเก็ต


 

บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ
คณะพระครูถาวรธรรมโกวิท เจ้าอาวาสวัด แท่นศิลาอาจ จังหวัดอุตรดิตถ์
บนเส้นทาง เชียงราย-หลวงพระบาง
ใน วันที่ 15-18 มิถุนายน 2553  และทางบริษัทหวังว่าคงจะมีโอกาสบริการทุกท่านอีกนะครับ

แล้วเจอกันทริปต่อไปเดือนตุลานะครับ


บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ
คณะพระมหาสาคร ชิตงฺกโร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอนแก่น อย่าลืมกันนะครับ
บนเส้นทาง เชียงราย-หลวงพระบาง-อุดมไชย-หลวงน้ำทา ลาวเหนือ
ใน วันที่ 23-26 เม.ย 2553  และทางบริษัทหวังว่าคงจะมีโอกาสบริการทุกท่านอีกนะครับบริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณคณะ คุณบี และ คุณตี่ เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสบริษัทได้บริการจัดนำเที่ยว
ใน วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2553 และทางบริษัทหวังว่าคงจะมีโอกาสบริการทุกท่านอีกนะครับ

RE: ?
From: Offline bee bee
Sent: Monday, March 15, 2010 8:32:58 AM
To: viptravelandservice07@hotmail.com
.ExternalClass .ecxhmmessage P {padding:0px;} .ExternalClass body.ecxhmmessage {font-size:10pt;font-family:Verdana;} คุณเจมส์
สำหรับทัวร์ที่จัดให้ + น้องไกด์  สุดยอดมากค่ะ
บริการดีมากๆ ประทับใจมาก
ถ้าโอกาสหน้าไปเชียงรายอีก  คงไม่ลืมที่จะใช้บริการของคุณเจมส์อีกแน่ๆ
ฝากขอบคุณน้องชัยด้วยนะคะ
ขอบคุณมากๆค่ะ
บี กับ ตี้

บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณคณะ คุณนุ้ย และ คุณกวาง เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสบริษัทได้บริการจัดนำเที่ยว
ใน วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2553 และทางบริษัทหวังว่าคงจะมีโอกาสบริการทุกท่านอีกนะครับ
บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณคณะ คุณแอน คุณอร และ ครอบครัว เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสบริษัทได้บริการจัดนำเที่ยว
ใน วันที่ 11-14 มกราคม 2553 และทางบริษัทหวังว่าคงจะมีโอกาสบริการทุกท่านอีกนะครับ
บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณกรุ๊ป shiptech supply co.,ltd เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสบริษัทได้บริการจัดนำเที่ยว
ใน วันที่ 25-27 ธันวาคม 2552 และทางบริษัทหวังว่าคงจะมีโอกาสบริการทุกท่านอีกนะครับ
บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ    ครอบครัว ธรรมาธิกรกุล เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสบริษัทได้บริการจัดนำเที่ยว
และทางบริษัทหวังว่าคงจะมีโอกาสบริการทุกท่านอีกนะครับ

รายละเอียดทัวร์?
From: ศิริรัตน์ ธรรมาธิกรกุล
You may not know this sender.Mark as safe|Mark as junk
Sent: Monday, January 11, 2010 10:37:55 AM
To: viptravelandservice07@hotmail.com (viptravelandservice07@hotmail.com)
.ExternalClass P {margin-bottom:0px;}
ถึงคุณเจมส์
            ขอบคุณค่ะไปเชียงรายเที่ยวนี้สนุกมาก............ขอบคุณจริงๆประทับใจมาก............
ขอฝากชมคุณชัยด้วยขับรถ+พาเที่ยวได้น่ารักมาก........
                                                       ขอบคุณค่ะ
                                                 ครอบครัว ธรรมาธิกรกุล

 
บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ คุณมงคล ตันสุวรรณ ประทานหอการค้า จังหวัดนครพนม และ ครอบครัว เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสบริษัทได้บริการจัดนำเที่ยว และทางบริษัทหวังว่าคงจะมีโอกาสบริการทุกท่านอีกนะครับ
บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ คณะทัวร์ ณ วันที่ 19 มีนาคม - 22 มีนาคม 2552 ที่ได้ให้โอกาสบริษัทได้บริการจัดนำเที่ยว อีกครั้งและทางบริษัทหวังว่าคงจะมีโอกาสบริการทุกท่านอีก 2,3 ครั้งนะครับบริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ คณะทัวร์ ณ วันที่ 10 มกราคม - 13 มกราคม 2552 ที่ได้ให้โอกาสบริษัท ได้บริการจัดนำเที่ยว อีกครั้งและทางบริษัทหวังว่าคงจะมีโอกาส บริการทุกท่านอีก 2,3 ครั้งนะครับบริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ คณะทัวร์ ณ วันที่ 5 - 8 เมษายน 2551 ที่ได้ให้โอกาสบริษัท ได้บริการจัดนำเที่ยว เชียงราย - หลวงพระบาง และทางบริษัทหวังว่าคงจะมีโอกาสบริการทุกท่านในครั้งต่อๆ ไป

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. คุณจิระพร วสันต์ขจร
 2. คุณมนตรี อังคุตรานนท์
 3. คุณสมชาย ประยูรรักษ์
 4. คุณอุษา สระสมศรี
 5. คุณรวีวรรณ วงศ์โห้
 6. คุณสุพรรณิกา ไชยวรรณ์
 7. คุณวัลลภา หอมหวาน
 8. คุณปิยฉัตร ฝั้นแบน
 9. คุณอุไรพร วันต์ขจร
 10. คุณปานวลี ฉันทเจริญโรจน์
 11. คุณวิชัย สระสมศรี
 12. คุณสมรยศ เฉลยวาเรศ
 13. คุณมติมนต์ คำมณี
 14. คุณวัฉนาพร ลินมา
 15. คุณปานศิริ ลินมา
 16. คุณปรีชา ลินมาบริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ คณะทัวร์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2551 ที่ได้ให้โอกาสบริษัท ได้บริการจัดนำเที่ยว และทางบริษัทหวังว่าคงจะมีโอกาสบริการทุกท่านอีกครั้ง

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. คุณอุบลวรรณ เม่งช่วย
 2. คุณกัลยา แพรเพชร
 3. คุณถั้น แพรเพชร
 4. คุณส่องแสง แสงวันลอย
 5. คุณกีต้าร์ สันสุไหลหมาน
 6. คุณปรีดา ขวัญกลับ
 7. คุณลออ รักขิโต
 8. คุณวัลณา เกลี้ยงประดิษฐ์
 9. คุณคริษฐ์ เกลี้ยงประดิษฐ์
     บริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ คณะทัวร์ หลวงพระบาง ณ วันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2550 ที่ได้ให้โอกาสบริษัท ได้บริการจัดนำเที่ยว และทางบริษัทหวังว่าคงจะมีโอกาสบริการทุกท่านอีกครั้ง

     โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. Miss Bongkoch SUKSAI
2. Miss Nalinrak LUCKSANAVISIT
3. Mr. Pongsak SUKSAI
4. Mrs. Sukanya SUKSAI
5. Silawat SUKSAI
6. Rukthum SUKSAI
7. Miss Boonsom YODSAKUL
8. Miss Montatip MORRIS
9. MAJ. Phayao SUKSAI
10.Mrs. Samorn SUKSAI
11.Mrs. Sumontip CHONLATARNUDOMLARP
12.Mr. Pornchai CHONLATARNUDOMLARP
13.Pupri CHONLATARNUDOMLARP
14.Miss Kanokwan CHINNAPONG
15.Miss Siriporn SUPARUCHATAKARN
16.Mr. Khontipol KASEMSAN NA AYUTHAYA
17.Mrs. Chanida KASEMSAN NA AYUTHAYA
18.Miss Karnchanit KASEMSAN NA AYUTHAYA
19.Miss Sirinuch SARARUCH
20.Miss Arunee SARARUCH
21.Mr. Narongsak KITIPATPAIBOONบริษัท VIP travel and service ขอขอบคุณ คุณอภิวัฒน์ และ ครอบครัว เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้โอกาสบริษัทได้บริการจัดนำเที่ยว
ใน วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2552 และทางบริษัทหวังว่าคงจะมีโอกาสบริการทุกท่านอีกนะครับ

ใบอนุญาติประกอบธุระกิจเลขที่ 22 - 0258
บริษัท วี.ไอ.พี.ทราเวล แอนด์ เซอวิส : เลขที่ 79/207 หมู่ 22 บ้าน ฟ้าใส ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 081-764-4877 , แฟกซ์ 053-713339

อีเมล์: viptravelandservice@hotmail.com>>viptravelandservice@gmail.com

http://www.viptravelandservice.com, http://www.chiangraitourandtrekking.com, http://www.chiangraitourandcarrent.com,

http://www.viphotelsbooking.com
, www.viptravel07.com
 
 
CoppyRight ©V.I.P.Travel And Service Tours Company